Kiropraktinen hoito hevoselle

Kun kiropraktikko tunnistaa toimintahäiriöt, hänen tavoitteenaan on korjata muutokset selkärangan mekaniikassa ja palauttaa normaali nivelten liikkuvuus. Korjausliike tehdään nopean, lyhyen, nivelen tason mukaisesti kohdistetun impulssin avulla. Korjausliike on erittäin tarkka, nopea, matalavoimainen liike, joka liikuttaa hoidettavaa niveltä sen normaalin fysiologisen liikeradan ulkopuolelle, kuitenkaan ylittämättä anatomisia rajoja. Se suoritetaan asettamalla kädet suoraan hoidettavan nivelen päälle. Vaikka hevosella on suuri lihasmassa selkärangan päällä, nikamien nivelet ovat joustavia ja suhteelliseen helposti manipuloitavassa pientä voimaa käyttäen. Käyttämällä oikeaa tekniikkaa, vältetään haitalliset vaikutukset nivelsiteisiin.

Selkärangan ”oikaisu” vetämällä jaloista ei ole suositeltava menettelytapa, sillä silloin vaikutus kohdistuu niveliin, jotka eivät ole hoidon kohteena. Esimerkiksi käytettäessä jalkaa vipuvartena vaikutetaan sekä vuohis-, kinner-, takapolvi- että lonkkaniveliin. Osaamattomissa käsissä nämä epätarkat tekniikat voivat vaurioittaa sekä nivelsiteitä että niveliä. Tämän vuoksi on tärkeää suosia turvallisia hoitomuotoja. Täydellinen kiropraktinen hoito sisältää myös raajojen ja leukanivelen tutkimukset ja tarvittaessa myös hoidon. Kysymys, jonka kiropraktikko usein kuulee on: ”Kuinka monta hoitokertaa hevonen vaatii?” Tähän kysymykseen joutuu vastaamaan tapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa yksi hoito ei riitä poistamaan kroonisia ongelmia.

Kiropraktisen hoidon tarkoituksena on osoittaa neurologiset toimintahäiriöt selkärangassa ja palauttaa sen liikkuvuus ja toiminta. Hoidon jälkeen lihasten ja nivelsiteiden tarkoituksena on tukea selkärankaa ja säilyttää sen oikea mekaniikka. Tämä prosessi ja kiropraktikon rooli ovat samankaltaisia kuin oikomishoitajalla, joka asentaa raudat hampaisiin ja säännöllisin ajoin suorittaa korjaukset ja oikaisut hammasrivistöön. Ajan kuluessa hampaat pysyvät oikeilla paikoillaan. Kiropraktiikassa hoidetaan selkärankaa, jotta se kykenisi ylläpitämään normaalin liikkeen nivelissä. Korjaukset voidaan joutua suorittamaan useita kertoja kunnes keho hyväksyy normaalin liikkeen ja jotta lihakset sekä nivelsiteet alkavat tukea ja ylläpitää liikettä. Suurin osa hevosista edistyy huomattavasti 1–4 hoitokerran jälkeen. Krooniset ongelmat vievät pidemmän aikaa parantuakseen ja vaativat useamman hoitokerran. Akuutit ongelmat ratkeavat usein nopeammin.

Oikein suoritettuna kiropraktinen hoito on tehokas keino ylläpitää hevosen terveyttä. Hoitoa voidaan käyttää sekä kroonisten että akuuttien ongelmien hoidossa. Kroonisten nivelvaivojen kuten kinnerpatin, sädeluuontuman tai jännevammojen täydentävänä hoitomuotona kiropraktinen hoito voi edistää toipumista ja ennaltaehkäistä toissijaisia selkäongelmia. Elämänlaadun parantaminen ja terveyden säilyttäminen ovat tärkeitä, varsinkin hoidettaessa iäkkäitä hevosia. Nuorilla hevosilla kiropraktista hoitoa suositellaan ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Kiropraktisessa käsittelyssä hoidetaan vaivan syytä, eikä pelkästään oireita.

Lue lisää Hevoskiropraktiikka -esitteestä!

 

Outin kiropraktiikka on myös Facebookissa

Copyright © 2019 Kiropraktikko Outi Holopainen