Koulutus

Kiropraktiikka on jatkuvasti kehittyvä tieteen ala, johon on saatavissa perusteellinen koulutus. Koulutus ulkomailla vastaa esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Suomen Kiropraktikkoliiton jäsenet ovat saaneet koulutuksensa yliopistossa Britanniassa, Yhdysvalloissa tai Tanskan Odensensessa. Manipulaatioon ja muihin manuaalisen hoidon menetelmiin erikoistuminen antaa koulutetulle kiropraktikolle edellytykset päästä erinomaisiin hoitotuloksiin.

Koulutettu kiropraktikko pystyy tekemään erotusdiagnoosin. Keskeinen osa hänen ammattitaitoaan on selvittää mahdolliset vasta-aiheet. Tässä auttaa esim. valmius tulkita röntgentutkimusten tuloksia. Tarvittaessa kiropraktikko ohjaa potilaan jatkotutkimuksiin tai –hoitoon muille terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutetun kiropraktikon antama manipulaatiohoito on erittäin turvallista. Muiden liittojen tapaan Suomen Kiropraktikkoliiton jäsenillä on velvollisuus osallistua jatkokoulutusohjelmaan.

Suomen Kiropraktikkoliitto hyväksyy jäsenekseen vain kansainvälisen tutkinnon suorittaneen kiropraktikon. Laki joka suojaa kiropraktikko ammattinimikkeen, tuli voimaan vasta vuoden 2008 alussa. Tällöin ainoastaan yliopistotasoisen korkeakoulutuksen suorittaneet henkilöt ovat oikeutettuja käyttämään kiropraktikko-nimikettä. Kuka tahansa pystyi käyttämään kiropraktikko-nimikettä vielä vuoden 2007 loppuun, aiheuttaen sekaannusta niin potilaissa kuin terveydenhuollon ammattilaisissakin.

Olen suorittanut maisteritasoisen, viisivuotisen yliopistokoulutuksen Englannissa, Portsmouthin yliopistossa. Olen oikeutettu käyttämään DC (Doctor of Chiropractic) titteleitä. Englannissa suoritin myös IAVC* eläinkiropraktikkokoulutuksen.

* International Academy of Veterinary Chiropractic

logot

Outin kiropraktiikka on myös Facebookissa

Copyright © 2019 Kiropraktikko Outi Holopainen